Správa a pronájem bytů, budov a nemovitostí
Hledat
Navigace: SBDRK > O firmě > Ostatní skutečnosti

Ostatní skutečnosti

Rychlost.cz - poptávka připojení
Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující členské schůze ze dne 10. dubna 1970, usnesením ustavující schůze představenstva z téhož dne a souhlasem Východočeského krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 22. května 1970 zn.Org./Gr.
Podle usnesení VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 24.9.1973 a rozhodnutí téhož orgánu ze dne 29.9.1973 č.j. 3540/org./10 se zapisuje sloučení nařízené ke dni 30.11.1973 ve smyslu § 91/2 hosp. zák. a s ohledem na ustanovení čl. 58/b stanov organizace a čl. 25/3d stanov ČSBD družstva : Stavební bytové družstvo Slatina nad Zdobnicí, zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 146, jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvo přejímající.
Podle usnesení č. 81 předsednictva VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 24.9.1973 ve spojení s usnesením č.113 ze dne 10.12.1973 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31.12.1973 ve smyslu § 91/2 hospodářského zák. a ustanovení článku 58/b stanov a článku 25/3d stanov ČSBD družstva: Stavební bytové družstvo občanů v Doudlebách nad Orlicí zapsaného v podn. rejstříku pod Db 149, jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo.
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 16.11.1973, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 24.11.1973, dohody o sloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 29.12.1973 a se souhlasem VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 10.12.1973 č.j. 4620/105/73 vydaným na základě usnesení čís. 112/d tohoto orgánu se zapisuje sloučení schválené ke dni 31. prosince 1973 družstva: Stavební bytové družstvo zaměstnanců ELP Hlinsko - závod Skuhrov nad Bělou zapsaného v podnik. rejstříku pod č.j. Db 152 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvo přejímající.
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 24.9.1973, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 10.11.1973, dohody o sloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 26.1.1974 a se souhlasem VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 14.1.1974 č.j. 4715/73-105/74 vydaným na základě usnesení č. 126/c tohoto orgánu se zapisuje sloučení schválené ke dni 31. ledna 1974 družstva: Stavební bytové družstvo Potštejn zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 276 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvo přejímající.
Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 23.5.1973, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 10.11.1973, dohody o sloučení uzavřené mezi oběma družstvy ze dne 6.2.1974 a se souhlasem VčKV-ČSBD v Hradci Králové ze dne 14.1.1973 č.j. 2328/105/73, vydaným na základě usnesení č. 126/b předsednictva tohoto orgánu se zapisuje sloučení schválené ke dni 28.2.1974 družstva: Stavební bytové družstvo občanů při JZD v Rovni zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 164 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo.
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 25.5.1974 a členské schůze přejímaného družstva ze dne 26. dubna 1974, dohody o sloučení uzavřené mezi těmito družstvy, ze dne 5.9.1974 a se souhlasem předsednictva VčKV-Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové, ze dne 17. června 1974, č.j. 2612/105/74 se zapisuje ke dni 30. září 1974 sloučení schválené k tomuto dni družstva: Stavební bytové družstvo zaměstnanců podniku Železniční průmyslové stavební výroby v Borohrádku zapsané pod Db 139 jako družstva přejímaného s timto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo k tomuto dni zaniká bez likvidace a tímto dnem přejímající družstvo přejímá všechen majetek, práva a závazky sloučeného družstva. Výmaz přejímaného družstva byl zapsán ke dni 30. září 1974.
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstva ze dne 12.4.1977, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 30.10.1976 a souhlasu Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 16.5.1977, usnesení č. 666 a/ se zapisuje sloučení schválené ke dni 30. června 1977 družstva: Stavební bytové družstvo Rychnov nad Kněžnou zaps.v podnik. rejstříku pod Db 303 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo družstvo přejímající. Výmaz přejímaného družstva byl proveden v podnikovém rejstříku dne 30.6.1977.
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstvaze dne 30.11.1978, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 27.11.1978, dohodou o sloučení uzavřenou mezi družstvy ze dne 15.12.1978 a souhlasem Českého svazu bytových družstev v Hradci Králové ze dne 13.12.1978, č.j. 4479/101.2/78 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31.12.1978 družstva: Stavební bytové družstvo občanů ve Vamberku, zapsané v podnik. rejstříku pod Db 118 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky přebírá přejímající družstvo. Výmaz přejímaného družstva byl proveden dne 29.12.1978.
Podle usnesení shromáždění delegátů přejímaného družstva ze dne 14.6.1979, usnesení shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 14.5.1979, dohody o sloučení ze dne 20. června 1979 a schválení VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 28.6.1979, usn. č.262/b se zapisuje sloučení schválené ke dni 1. července 1979 družstva Stavební bytové družstvo v Solnici - Db 155 s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace. Majetek a závazky zaniklého družstva převzalo toto družstvo jako přejímající.
Podle usnesení shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva občanů v Kostelci nad Orlicí ze dne 29.11.1979 přejímaného družstva, usnesení shromáždění delegátů ze dne 19.11.1979 přejímajícího družstva a souhlasu VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 12.12.1979, č.j. 4562/101/79 - usn. č.315 a/ a rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 12.12.1979 - usn. č. 313, 314 se zapisuje sloučení schválené ke dni 31.12.1979 družstev: Stavební bytové družstvo občanů v Kostelci nad Orlicí (Db 74), Stavební bytové družstvo občanů v Opočně (Db 72), Okresní výstavbové bytové družstvo Rychnov nad Kněžnou (Db 231), jako družstev přejímaných s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace a přejímající družstvo přejímá všechen majetek, práva a závazky sloučených družstev.
Podle rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 2.6.1980 č.j. 2267/101/80 vydaném na základě usnesení č.375 d z 26.5.1980 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 30. června 1980 ve smyslu § 91 odst. 2/ HZ "Stavební bytové družstvo občanů v Týništi nad Orlicí" zaps. v podnik. rejstříku pod Db 22 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky přebírá družstvo přejímající.
 
© sbdrk.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma